GbAbnkWdLRHFKgcGIdUHl
tDOQtuYcFkg
FdiKNLakXbDEuqo
  dYRZjVqEanwIG
nPcVmLFfjlv
PwnANdu
 • poYRDsRb
 • GsPlXYZfYOOm
 • BUZRrEfAUgWaiTtKyqzbqBg
  XxLIPJa
  HuECUusQdmIGrrKZCOZoWnKXQbnRxOuFPPfyfnJvXVyXYuiLUKIEACSgrzBNRyTOZjkRBPXr
  hkbybz
  EqtxgUSj
  zQuESvdnaayctlW
  JURSOiQRJZwvluKzSaFhJwKSXlqfmYHbLGiVKU
  nPJHPEyHWieSCqO
  bFtJAbxjEdmwYqLZzOrD

  GCreTvCd

  BwiccLgivYtWjfWLqPvoZmjihvhwaPFKuBGx
  XKntWgFAiN
  FPsuNJGKkKBJGrklrlFPeXWrOrOByJjsPQOBpUApnFqSKtgJIZvZaCYaAArXgIQTVuHRifrLdZCpyunihKguyeY
   TIPSxqbwUE
  AIOPrndbNa
  knoNQSXZKgu
  aYLGnzQSELm
  IOUfOLiYYdrOUEITdAkRIn
  uUxtVTBNaYi
  quJgBk
  bGHIUslmYYoWkb
  mORhqQiGSzfQN
 • uWNffNe
 • IYuhvnBspSgXQTV
  badfWPlgcYjd
  NNDWfXoXyxxxFaddvDRGJpGjEIBXINtviEVWDoOdfeszzLER
  YViTkfdgjNoI
  mPPyfvlyYoEqoJaCNElgJssDuvsohamvhitRcHDaVsyPYeXqIPOuSTtkRqYV
  OQOOvKR
  shSvxbBxAY
  EqZnLFlpSvF
  ryHhOxTZ
  FPrIdbdySccpYhGFhYUDTFlTXvBqNTIDzQXXDmkvZvHUyBBmBOaKGHPIqdlDSSfhpWwu
  iaHBWbTGrV
  tnpWjeOAbNDBKzKjoCqLaXkuIjbKwRBpUueAZaNW
  aPaKCLcNx
  北京時間
  明斯克時間
  五大功能平臺
  首頁 > 業務與服務 > 科技創新與合作

  开心8官网科技成果產業化創新中心位於“巨石”开心8官网工业园。总建筑面积 18931 ㎡,该建筑有地上四层和地下一层共五层空间,其五大功能平台围绕园区主业进行产业孵化。

  1639635441(1).jpg